S.N. Title Submitted By Published Date
1. प्रेस विज्ञप्ति Admin 2021-05-26 View Notice
2. बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति Admin 2021-02-26 View Notice
3. Press Release 2021/02/11 Admin 2021-02-11 View Notice
4. बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी विज्ञप्ती Admin 2021-01-30 View Notice
5. नेपालमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने बारे पत्रकार सम्मेलनको प्रेस विज्ञप्ती Admin 2020-08-05 View Notice