S.N. Title Submitted By Published Date
1. सम्झौता गर्न आउनु हुन ! Admin 2021-03-05 View Notice
2. एकद्वार प्रणाली सुचारु सम्वन्धी सुचना Admin 2021-03-04 View Notice
3. सेवाकालीन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना Admin 2021-02-24 View Notice
4. पशु सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा सुझाव Admin 2021-02-15 View Notice
5. बोलपत्र आव्हानको सूचना Admin 2021-02-12 View Notice
6. ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र Admin 2020-12-25 View Notice
7. बडा दशैँ,तिहार,लक्षित पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बजार अनुगमन कार्ययोजना Admin 2020-10-19 View Notice
8. मसलन्द ,कार्यालय सामग्री लगायतका मालसामानहरु खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Admin 2020-10-04 View Notice
9. कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा admin 2020-09-25 View Notice
10. SOP of COVID-19 admin 2020-09-25 View Notice
11. "रेबिज अन्त्यको लागि सहकार्य र खोप" नारासहित विश्‍व रेबिज दिवस मनाऔँ। admin 2020-09-21 View Notice
12. निर्णय निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र Admin 2020-08-09 View Notice
13. बयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कर्मचारीहरुका लागि सूचना Admin 2020-08-09 View Notice
14. Information regarding LSD (Lumpy Skin Disease) Admin 2020-08-07 View Notice
15. कर्मचारी आचार संहिता सम्बन्धी सूचना Admin 2020-07-29 View Notice
16. कोभिड-१९ रोगको सन्दर्भमा पशु,पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको आयात तथा आन्तरिक ओसारपोसार गर्दा अपनाइने Standard Operating Procedue(SOP),2077 Admin 2020-06-15 View Notice
17. गुरुयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारीका लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धि सुचना PCU 2020-01-14 View Notice
18. सहकार्यमा पशुपन्छी आनुवांशिक श्रोत संरक्षण तथा संबर्द्धन तथा उपयोग समबन्धी प्रबर्द्धनात्मक सहयोग कार्यक्रममा लागत साझेदारीको लागि प्रस्ताब आव्हान . 2019-12-02 View Notice
19. पशु सेवा विभाग हरिहरभवन ललितपुरको सूचना 2019-09-24 View Notice
20. बर्ड फ्लु क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कृषक विवरण र रकम डा.मुकुल उपाध्याय 2019-07-22 View Notice
21. Tender: Supply and Delivery of veterinary Drugs dls 2019-05-29 View Notice
22. Invitation for Sealed Quotation dls 2019-05-16 View Notice
23. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण_२०७५-१-२७ सम्म dls 2019-05-15 View Notice
24. पशु सेवा विभागको स्वत: प्रकाशन, २०७५/०७६ DLS 2019-05-12 View Notice
25. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-२५ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण dls 2019-04-08 View Notice
26. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-२२ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण डा.मुकुल उपाध्याय 2019-04-06 View Notice
27. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-१५ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण . 2019-03-30 View Notice
28. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-८ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण 2019-03-26 View Notice
29. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-७ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण . 2019-03-22 View Notice
30. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-५ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण . 2019-03-19 View Notice
31. राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाउने सम्बन्धमा Admin 2018-12-28 View Notice
32. कार्यालय सामान एवम स्टेसनरी खरिदका लागि टेन्डर सम्बन्धी सूचना dls 2018-12-19 View Notice
33. पशु सेवा विभागको स्वीकृत सांगठनिक संरचना dls 2018-12-19 View Notice
34. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा dls 2018-11-27 View Notice
35. प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु ३ dls 2018-11-13 View Notice
36. प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु २ dls 2018-11-13 View Notice
37. प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु १ dls 2018-11-13 View Notice
38. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु २ dls 2018-11-13 View Notice
39. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु १ dls 2018-11-13 View Notice
40. काम काज गर्न खटाइएको पशु सेवा विभाग 2018-11-06 View Notice
41. दशैँ लक्षित बजार अनुगमन कार्ययोजना DLS 2018-10-13 View Notice
42. तलब तथा भत्ता सम्बन्धमा dls 2018-10-10 View Notice
43. स्थानिय तह पशु सेवा शाखा/पशु सेवा केन्द्रको दरबन्दी तेरिज dls 2018-10-03 View Notice
44. प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
45. कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
46. प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
47. गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
48. प्रदेश नं.३ अन्तर्गत कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
49. प्रदेश नं.२ अन्तर्गत कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
50. प्रदेश नं. १ अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 View Notice
51. अस्थाई तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा DLS 2018-09-25 View Notice
52. साविकका क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा रहेका निकायहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा DLS 2018-09-17 View Notice
53. सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण Department of Livestock Services 2018-05-17 View Notice
54. Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen Department of Livestock Services 2018-03-20 View Notice
55. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Department of Livestock Services 2018-01-24 View Notice
56. सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना Department of Livestock Services 2018-01-19 View Notice
57. लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना Department of Livestock Services 2017-12-29 View Notice
58. स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको) Department of Livestock Services 2017-11-09 View Notice
59. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Department of Livestock Services 2017-08-23 View Notice
60. अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु Department of Livestock Services 2017-08-14 View Notice
61. स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना Department of Livestock Services 2017-08-01 View Notice
62. Animal Health and Livestock Services ACT 056 (Download) dls 2018-05-22 View Notice