कोभिड-१९ रोगको सन्दर्भमा पशु,पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको आयात तथा आन्तरिक ओसारपोसार गर्दा अपनाइने Standard Operating Procedue(SOP),२०७७

Published On: 2020-06-15

सूचना हेर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

डाउनलोड