कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण