सरकारी जग्गा तथा भवनको विवरण

Published On: 2014-07-21

मितिः 2071/04/05

प.सं.071.072
च.नंं................                        

विषय: सरकारी जग्गा तथा भवनको विवरण ।

श्री पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन ।
श्री पशुपंक्षी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालय, हरिहरभवन ।
श्री पशु सेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय, हरिहरभवन ।
श्री पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर ।
श्री क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय, विराटनगर ।
श्री क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय, हरिहरभवन ।
श्री क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय, पोखरा ।
श्री क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय, सुर्खेत ।
श्री क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय, दिपायल ।

यस विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयको भोगचलनमा रहेको सरकारी जग्गा तथा भवनको विवरणलाई अद्याबधिक गरी एकीकृत रुपमा व्यबस्थित बनाउने प्रयोजनका लागि त्यहाँ निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट सो सम्बन्धी विवरण अविलम्ब तयार गरी हार्ड कपि तथा सफ्ट कपि यस विभागको प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराउने व्यबस्था हुन निर्देेशानुसार अनुरोध छ ।  सरकारी जग्गा र भवनको विवरण पठाउने फर्मेट विभागको वेवसाईट www.dls.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिने तथा सफ्ट कपि पठाउने इमेल ठेगाना  dlsadm333@gmail.com रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सूचना हेर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

डाउनलोड