Transfer of Employees of DLS

Published On: 2012-03-14

  • उपरोक्तानसार गरिएको सरुवामा कसैको नाम पद सेवा समुहमा कुनै त्रुटी भएमा पछि सच्याईनेछ ।
  • यस सरुवामा सम्वोधन हुन नसकेका एउटै क्षेत्रभित्रका सरुवालाई सम्बन्धित क्षेत्रले सम्बोधन गर्नेछ ।
  • यस सरुवामा सबैको भावनालाई समेट्न बिभिन्न ट्रेड युनियन नेभ्ला क्षेत्रिय निर्देशकज्यू कार्यक्रम निर्देशकज्यू लगायत सबैको सहयोग प्राप्त भएको साथै सगयोग पुर्‍याउने  सबैप्रति पशुसेवा बिभाग धन्यबाद प्रकट गर्दछ ।


1. Ka Sa & Kharidar
2. Na Pa Se Pra
3. Na Pa Swa Pra
4. Pa Bi Aa
5. Pa Chi Bises
6. Pa Se Pra Bises
7. Pa Swa Pra
8. Pa Swa Pra Bises
9. Pa Chi
10. Pa. Se. Pra.
11. Pa.Bi.Aa Bises