S.N. Title Group Published Date
1. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधी, २०७५ Procedures 2018-09-06   Download
2. मध्यपहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकिकृत दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
3. प्रजनन योग्य रांगो सांढे हुर्काउने श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
4. भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पशुपन्छी सम्बन्धी राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि – २०७३ Procedures 2018-05-24   Download
5. साईलोपिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
6. लाईभष्टक गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
7. मिल्किङ पार्लर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
8. भेडा बाख्रापालन प्रबर्द्धन कार्यक्रम स‌चालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
9. पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, विविधीकरण र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
10. पशु कल्याण प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
11. दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाईलट कार्यक्रम कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
12. गाई भैसीलाई सुत्केरी आहार भत्ता अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
13. खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
14. कोरली पाडी हुर्काउने कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
15. कुकुर बन्धाकरण तथा रेविज रोग नियनत्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
16. एकिकृत पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
17. एकल महिला लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
18. एक जिल्ला एक घांसेवाली स्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ Procedures 2018-05-24   Download
19. कोसेबालीको व्यावसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७० Procedures 2018-05-24   Download
20. ग्रामिण युवा स्वरोजगार प्रवद्र्धन पशु विकास कार्यक्रमको कार्यविधि, २०६४ (पहिलो संशोधन २०७० ) Procedures 2018-05-24   Download
21. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७० Procedures 2018-05-24   Download
22. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी Procedures 2014-01-07   Download
23. घाँसेबालीको व्यवसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७० Procedures 2014-01-07   Download